navbardf

AMSTERDAMSE ACADEMIECOLLEGES

 

Deze colleges zijn bedoeld om grote thema's uit de geschiedenis op een wetenschappelijk aantrekkelijke manier aan te bieden aan een breed publiek.

 

Het thema van het nieuwe seizoen is 'Triomf en misère van het klassieke imperium'. Daar is wetenschappelijk veel nieuws over te vertellen omdat het bestaande debat door emotie beheerst wordt. En daardoor wordt vergeten dat het klassieke imperialisme - maakt niet uit welk - een simpel 'verdienmodel' hanteert: investeren in 'geweld' om daarmee 'geld' te maken. 

 

Wat dit voor alle betrokkenen op de korte en de lange termijn betekende, komt aan de orde in de collegereeks van het nieuwe seizoen.

De colleges beginnen op 31 januari 2019 om 11.00 op Singel 452, ingang Doopsgezinde Singelkerk in Amsterdam en duren tot 13.00 uur. Het bijbehorende materiaal wordt digitaal aangeleverd. De reeks als geheel duurt tien weken en de prijs ervan is 175 euro. Voor meer informatie en om in te schrijven mailt u of belt u René van Royen 06.10810838.

Voor wie zich tegelijkertijd inschrijft voor een van de cursussen Latijn geldt een ticket-prijs van 250 euro voor beide.